by
on
under ,
Permalink

Få adekvat vård för dina problem

När du upplever problem med samlivet kan det också innebära mycket stress i vardagen. Men du är inte ensam, utan närmare 25 % av den manliga befolkningen blir drabbad någon gång under livet. Många blandar ihop impotens med erektil dysfunktion, vilket inte är så konstigt eftersom det visar sig ganska likartat.

Våga sök hjälp även om du är ung

Eftersom så många lider av åkomman har forskare lagt mycket tid och pengar för att ta reda på orsakerna. Det gör också att det nu kommit nya metoder för att hjälpa de män som har den här typen av besvär. Så många som hälften av alla män över 50 år, säger sig ha upplevt problem med att hålla erektionen länge nog.

Bakomliggande orsaker

Ofta är det depressioner och stress som ligger bakom om det inte är en skada som orsakar problemen. Men också många andra tillstånd kan ligga bakom, som alkohol diabetes eller högt blodtryck. Det kan därför vara enkelt i vissa fall att få tillbaka livskvaliteten som ett aktivt sexliv medför.

Om du till exempel dricker mindre, rör dig mer och äter sundare kan det hjälpa. I värsta fall har du bara lagt om till en sundare livsstil i onödan, innan du kontaktar Urocare.